Porozumienie z ZZ Wspólnota Pracy.

Dnia 01 września 2019 r. Stowarzyszenie Operatorów Maszyn Roboczych podpisało porozumienie z Związkiem Zawodowym Wspólnota Pracy Komisji Operatorów Żurawi Wieżowych dotyczące współpracy przy szeroko rozumianych działaniach oraz inicjatywach mających na celu dążenie do systematycznej poprawy warunków pracy, płacy, bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników branży budowlanej.

Dodaj komentarz