Kontakt

Stowarzyszenie Operatorów Maszyn Roboczych OPERATOR.

Oficjalny fanpage: https://www.facebook.com/stowarzyszenie.operator

Oficjalny organ medialny: www.erobocze.pl

Siedziba:
Stowarzyszenie Operatorów Maszyn Roboczych
96-321 Osowiec
ul. Rzeczna 8
Wpis do Rejestru Stowarzyszeń 0000529942
Regon 360288143
NIP 661-237-12-45
Prezes:
Zbigniew Migda
nr tel. 661 533 241
e-mail: biuro@somr-operator.pl

Zastępca prezesa:
Michał Mazurek
nr tel. 535 520 662

Sekretarz:
Adam Kiszło
nr. tel. 722 389 914

Członkowie Zarządu:
Marcin Drzewiecki
nr. tel. 888 843 318
Paweł Sosiński

Komisja Rewizyjna:
Tomasz Węgrocki,
Łukasz Cegiełka,
Bartosz Pogocki.

Dyr. ds marketingu:
Tomasz Mazurek
nr. tel. 609 570 879
marketing@somr-operator.pl

 

Zapisy do SOMR:

Kamila Odolińska

nr tel: 785618609

kamila.kartysomr@gmail.com

 

Akademia Sztuki Operatorskiej:
Michał Mazurek
akademia@somr-operator.pl